מה מדיר שינה מעיניי/ ליאור תבורי

עמיתים

לפני כמעט שנתיים, מיד לאחר הלימודים באוניברסיטה, הצבתי לעצמי מטרה: להשתמש במיומנויות שרכשתי בלימודיי האקדמיים לטובת הציבור הישראלי.

הצטרפתי אפוא לתכנית העמיתים והוצבתי באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. אחת מן המשימות בשנת ההתמחות הראשונה שלי הייתה לערוך מחקר שיסייע לקובעי המדיניות לשפר את הכלכלה הישראלית. בתחילת ההתמחות אספתי כמה נושאים אפשריים למחקר והצגתי אותם לראש אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג. שוחחנו על כמה גורמים המאיימים על יציבותם של משקיעים מוסדיים ועל חסכונות הציבור, וכששאלתי על התארכות תוחלת החיים, אמר פרופ' שריג שהדבר "מדיר שינה מעיניו".

התארכות תוחלת החיים והגירעונות הפנסיוניים הם בעיה כלל-עולמית. ישראל, שהיא מדינה צעירה עם בעיות בוערות יותר, אינה מוטרדת מבעיה זו כמו ארה"ב ומדינות באירופה. בשוק הפנסיה הישראלי ישנו מוצר ייחודי, המבטיח אנונה קבועה. פירוש הדבר שהקצבה החודשית של הגמלאי לא תפחת למרות התארכות תוחלת החיים. הבעיה היא שחברות הביטוח המוכרות מוצר זה ("ביטוח מנהלים"), נוטלות סיכון עצום שאי-אפשר להעריך במדויק את היקפו. לפיכך החלטתי לבחון כיצד השינויים בתוחלת החיים עלולים להשפיע על יציבותן של חברות הביטוח. המחקר שלי הראה שבשום מדינה אחרת אין מוצר החשוף לסיכון של אריכות ימים כמו המוצרים הנמכרים בישראל. נוסף על כך, הסימולציות שלי הראו שאפילו שינוי קל בתוחלת החיים יגרור הפסד עצום לחברות הביטוח. המלצתי אפוא שייאסר למכור מוצרים המבטיחים אנונה קבועה, ושחברות הביטוח יוסיפו 730 מיליון שקלים לרזרבות הטכניות שלהן כדי לוודא שבכל התרחישים יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן לציבור. לפני שבועיים קיבל פרופ' שריג את המלצותיי. התגובה הייתה מהירה וחדה – הונן העצמי של חמש חברות הביטוח הגדולות ירד ב-850 מיליון שקלים ביום אחד. חברת "מגדל", חברת הביטוח הגדולה בישראל, איבדה 10% משוויה ביום אחד.

אני חושב שמוצרים המבטיחים אנונה קבועה היו בגדר פצצת זמן העומדת להתפוצץ. הם איימו על יציבותן של חברות הביטוח, ומשום שאלה מחזיקות ב-¼ משוק הפנסיה בישראל, איימו על הכלכלה הישראלית כולה. אני שמח שהייתה לי ההזדמנות לחקור סוגיה זו, ויותר מכך, שתוצאות המחקר שלי התקבלו ועשויות לסייע לכלכלת ישראל בעתיד.

אני סבור שביטול המוצר הזה ישפר את יציבותה של המערכת הפיננסית, ובסיועה של גב' מאיה הרן, עמיתת שנה זו, החוקרת את מוצרי המשיכה, נוכל ליצור שוק פנסיה חזק ומתוחכם יותר.

ליאור תבורי, עמית 2012-2010, כיום מרכז את וועדת התחרויותיות.

ליאור תבורי
התמחה בשנה הראשונה באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובשנה השנייה בלשכת מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני. טרם הצטרפותו לתכנית עבד במשרד עורכי דין כאיש הקשר העיקרי לדיירים ועבד עם רשויות מקומיות ומנהל מהקרקעי ישראל. כמו כן, היה עוזר הוראה במקרו-כלכלה באוניברסיטת בן-גוריון....
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.