מדיניות ותוכניות לעידוד של יצירת מקורות חדשנים, ולא מסורתיים, של מימון בר-קיימא עבור פרויקטים ותוכניות לפיתוח כלכלי וקהילתי, כולל מינוף שותפויות פילנתרופיות, פרטיות וציבוריות לקידום דיור בר-השגה, הכלה פיננסית ותוכניות תעסוקה לאוכלוסיות בסיכון.

מימון יזמות חברתית

  • IVN משיקה את קרן טנדם
  • Dualis מרחיבה קרן להשקעות הון

דיור בר-השגה

  • הצגת קרן נדל"ן (REIT) ראשונה בישראל

חלופות לבנקים

  • המפקח על הבנקים הוציא הנחיות חדשות שמאפשרות הקמה של מוסדות פיננסיים חלופיים
  • הממשלה מאשרת תוכנית עצמאית למתן נקודות אשראי
  • ועדת שטרום מעבירה המלצות בנוגע לבנקים והתחרות
  • ועדת בריס מפיצה דוח ליצירת אגודות אשראי/הממשלה יוצרת רגולציה על מנת שתפקח על יצירת איגודי אשראי

שוק הון חברתי

  • זכייה במכרז ממשלתי להקמת קרן להשקעות חברתיות
  • מימון חברתי – ישראל הנפיקה שתי אג"ח להשקעות חברתיות, בהן תוכנית למניעת סכרת