אסטרטגיות ויוזמות מדיניות לחיזוק התשתיות הכלכליות והפיננסיות של ישראל, כולל תוכניות הרחבה לתמיכה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, גישות רגולטוריות לשיפור התחרויות והפחתת הריכוזיות בכלכלה, תוכניות ייעודיות עבור מגזרים ספציפיים לעידוד של פיתוח טכנולוגיות תחרותיות ברמה עולמית, וגם הכשרת הון אנושי בתחומי הכלכלה והמימון במסגרת תוכנית העמיתים של מרכז מילקן לחדשנות.

מגזרים יעודיים

 • קרן לפיתוח ביו-רפואי שהשיקה Orbimed גייסה השקעת הון סיכון ראשונית בסך 243 מיליון דולר
 • סיטי השיקה מאיץ פיננסי FinTech
 • חקיקה להסרת המכשולים להעברת חשבונות בנק, כמו גם לשקיפות בעמלות בחשבונות הצרכנים

רגולציה

 • הרשות הישראלית לניירות ערך עדכנה את דרישות הדיווח ופישטה את דרישות ההרשמה
 • חקיקה להפחתת סכומי המע"מ לעסקים קטנים

שווקי ההון

  • הועבר חוק לקרן השקעות ממשלתית על בסיס רווחים ממכירת גז
  • ביקורת של תוכניות ורפורמות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת התוכניות של הסוכנות לעסקים קטנים

סחר בינלאומי

 • פרוטוקול פיננסי בשווי 300 מיליון דולר נחתם בין ישראל לסין
 • נחתם הסכם לשותפות עולמית לחדשנות קליפורניה-ישראל
 • הוקמו צוותים למדיניות מים ולשיתוף פעולה לחדשנות עסקית בתחום של טכנולוגיות מים
 • התוכנית הבינלאומית למתן ערבוית לאשראי נבחנה מחדש והורחבה