שותפות זו, היא חלק אינטגראלי מהמאמץ לפתח את היחסים הכלכליים בין ישראל ומדינות אפריקה שמדרום לסהרה, אזור שבו נמצאות 6 מתוך 10 המדינות עם שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר בעולם. הפרויקט מתקיים יחד עם ממשלת רואנדה ועתיד להתרחב למדינות אחרות במזרח אפריקה ובשאר היבשת. השותפות מפתחת שותפויות בין ישראל ומדינות אפריקה באמצעות צוותים משותפים לחדשנות, הגברת נגישות לשוקי הון, ושיתוף הדדי של טכנולוגיות ומומחיות. שותפות אפריקה-ישראל לחדשנות גלובלית תאפשר לישראל לנצל את ההזדמנויות הנוצרות של שווקים הולכים וגדלים וליצור צמיחה כלכלית בשווקי סְפָר  ושווקים מתעוררים.