רקע

אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל מונה כבר כיום למעלה ממיליון איש. בעשורים הקרובים צפוי מספרם להכפיל עצמו, ושיעורם באוכלוסייה צפוי לעלות מכ-11% ל-15% עד שנת 2040. הגידול העצום הצפוי באוכלוסייה זו, פוגש את שוק הדיור בעיצומו של משבר דיור כולל, וכאשר פתרונות הדיור לבני הגיל השלישי מוגבלות, יקרות ואינם תואמות את צרכי המאה ה-21. השוק זקוק למוצרי דיור חדשים, וברי השגה, ומתאימים לתוחלת החיים העולה, כאשר בני הגיל השלישי מבקשים כיום חיים פעילים יותר ומחפשים פתרונות דיור שיאפשרו להם להזדקן בבית ולחיות כקבוצת גיל אינטגרלית בקהילה.

מטרת פרויקט החלץ/פיילוט

על רקע מגמות אלו, הטיל משרד הבינוי והשיכון על "מרכז מילקן לחדשנות" לבחון דרכים לקדם פרויקטי פיילוט – של דיור קהילתי-שיתופי לבני הגיל השלישי, במטרה לבחון היתכנות למודלים חדשים של דיור לאוכלוסייה זו.

העבודה המקודמת במרכז מילקן, כולל סקר של קהילות שמעוניינות בדיור קהילתי וכן בקשה לקבלת מידע על אתרים פוטנציאלים מיזמים, על מנת לחברם סביב פרויקטים מעשיים– ולהעמיד הוכחת היתכנות (POC-Proof of Concept) לסוג הדיור הנדרש. תוצרי הפנייה וממצאיו, יהוו עבור הגורמים הממשלתיים מתחום הדיור ומתחום הקהילה והזיקנה, בסיס   לפיתוח  מדיניות בנושא.

תהליך העבודה המתוכנן ואבני הדרך

בשל המורכבות הרבה בשוק הדיור, תוכנן תהליך הדרגתי שכולל בשלב ראשון בחינת אפשרויות לקידום מודל "שוק" במסלול יזמים. כמו כן, תיבחן בהמשך אפשרות לשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות לקידום פיילוט ציבורי.

אבני דרך ומסמכים מרכזיים במסלול יזמים:

מפגש לקהילות מתעניינות – התקיים ב 11 לדצמבר 2022-קישור להקלטת מפגש קהילות

מצגת מפגש קהילות דיור קהילתי שיתופי לגיל השלישי

קישור לסקר לקהילות מתעניינות – מועד אחרון למילוי הסקר נקבע לתאריך 30 לדצמבר 2022

פרסום בקשה לקבלת מידע RFI-Request for Information לאתרים פוטנציאלים – יפורסם במהלך ינואר 2023

ניתוח תוצאות ה-RFI והסקר וסימון פרויקטים פוטנציאלים