ידין ענתבי מנחה מחקר

ענתבי שימש כמנחה מחקר לעמיתה מאיה הרן-רוזן והעמית נועם פרלסון.

כיום, ממונה על החטיבה הפיננסית בבנק הפועלים וחבר הנהלת הבנק, בעבר   שימש כמנכ"ל  דש בית השקעות, והיה אחראי על ניהול בית ההשקעות ובכלל זה על קופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות הנאמנות ותעודות הסל של בית ההשקעות. בין השנים 2005-2009 כיהן ענתבי כממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון והמפקח על הביטוח במשרד האוצר. במסגרת זו היה אחראי על ההסדרה והפיקוח של הגופים המוסדיים בישראל: חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, והוביל רפורמות רחבות בשוק החיסכון ארוך הטווח ובשוק הביטוח. טרם מינוי לממונה היה משנה לממונה, ופעל לקידום יישום הועדה לשינוי מבנה שוק ההון.

בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במינהל עסקים בהתמחות במימון ושיווק, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  בעל רישיון רואה חשבון.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.