דוד זקן מנחה מחקר

זקן היה המפקח על הבנקים וחבר הנהלת בנק ישראל – אחראי ליציבות ולחוסן של המערכת הבנקאית בישראל, להתנהלות העסקית התקינה של הבנקים. במסגרת תפקיד זה כיהן במספר ועדות ציבוריות, בין היתר כחבר בוועדה להגברת התחרות במשק הישראלי (ועדת הריכוזיות) וחבר בקבוצת הייעוץ האזורית האירופאית לוועדת היציבות הפיננסית הבינלאומית. בטרם מונה לתפקיד המפקח שימש כסגן המפקח על הבנקים וממונה על הערכה מוסדית ורישוי.

במהלך 25 ​​שנות כהונתו בבנק ישראל התמחה זקן במחקר בתחום הבנקאות, ניהול סיכונים פיננסיים, הלבנת הון, ממשל תאגידי ורגולציה בנקאית. זקן הוביל לרפורמות בתחומי באזל III וחיזוק את איתנותה של המערכת הבנקאית בישראל, המשכיות עסקית והגנת הסייבר שלה, רפורמות להגברת התחרות בענף הבנקאות, וצעדים מקרו-יציבותיים בשוק המשכנתאות.

כיום הוא יועץ כלכלי עצמאי, בעל מומחיות בתחום הבנקאות, הרגולציה וניהול הסיכונים, חבר בוועדות השקעות ואשראי בקרנות הפנסיה "עמיתים" ומלמד בנקאות באוניברסיטה העברית בירושלים.

זקן בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.