אורלי מובשוביץ-לנדסקרונר מנהלת תוכניות העמיתים orly@jerusaleminstitute.org.il

אורלי מנהלת את תוכניות העמיתים; הגלובלים, הישראלים והבוגרים, במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. כמנהלת התוכנית, אורלי מובילה את תהליך המיון והגיוס של מחזורי העמיתים ובהמשך יוצרת ומפתחת קשרים עם משרדי הממשלה ואירגונים בהם העמיתים מתמחים. במסגרת אחריותה אורלי מאתרת את מנחי המחקר המתאימים לכל עמית. מלבד אלה, אורלי מפתחת את תוכניות הכשרה השנתיות עם הרצאות וסיורים שבועיים. לאורך השנה היא מלווה את העמיתים מעבירה תכנים רלוונטיים ומשובים. ולבסוף, אורלי מלווה את העמיתים בכתיבת המחקרים עד להגעתם לדוח מקצועי. במקביל, אורלי יצרה ומתחזקת את ארגון הבוגרים של תוכנית העמיתים אשר נפגשים לפחות אחת לשנה בכנס בוגרים מרכזי.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.