טכנולוגיות פיננסיות חדשניות לחיזוק אזורים וערים, כולל ניקוי ושימוש מחדש בקרקעות שאינן פוריות, שותפויות לפרויקטים של מימון תשתיות, יצירת גישה פיננסית אזורית למקורות הון חדשים לצורך קידום עדיפויות אזוריות, גישות חדשות למימון רשויות עירוניות ואזוריות, תכנון ויישום של שותפויות פיננסיות למטרות פיתוח בישראל ובשווקים מתפתחים שונים.

פיתוח כלכלי

  • תוכנית לפיתוח ערוץ נחל הקידרון

מימון אזורי

  • רפורמות של ועדת בכר הובילו להנפקת אג"ח עירוניות
  • החלטת ממשלה ב-2015 להתמקד בתוכניות לפריפריה ובמימון הפריפריה

.