הרישום לתוכנית העמיתים הישראלים החלה וניתן להגיש מועמדות עד האחד ביוני, 2022.

להגשת מועמדות יש ללחוץ כאן