הגשת המועמדות לתוכנית העמיתים לשנת 2018-19 תיפתח ב-1 במרץ 2018.