הגשת המועמדות לתוכנית העמיתים לשנת 2018-19 הסתיימה.