עיצוב של מכשיר פיננסי חדשני בכדי להרחיב את גיוסי ההון להשקעה עבור חיזוק הכלכלה ובין היתר התרבות של העיר. הגישה תהיה לבנות תקציבים עירוניים לפיתוח בר קיימא, להוסיף השקעות פילנתרופיות בירושלים כ"השקעות חברתיות" כאשר יהיה החזר חברתי וכספי להשקעה ולפתוח מקורות חדשים של הון למימון שותפויות ציבוריות / פרטיות. גישה חדשה זו תמנף מימון פילנתרופי חדש מרחבי העולם ותאפשר מודל בר קיימא של השקעה.