כולל פיתוח מודלים עסקיים בר קיימא עבור הנכסים התרבותיים של ירושלים.