יכלול סקירה של תוצאות מהשקעות חברתיות נבחרות בנכסים של ירושלים. זיהוי תוצאות שמחזקות את החיוניות של האזור, והקמת אמצעי למדידת התוצאות הללו להשקעות בהווה ובעתיד.