מרכז מילקן לחדשנות מארגן, מחזק ומנהל רשתות שמובילות לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח, חידושים פיננסים ופתרונות מעשיים בין קליפורניה וישראל.

תוצרים ותוצאות

מעבדה לחידושים פיננסים בנושא מדעי החיים התקיימה במרץ 2015. כללה 40 אנשי מקצוע בתחום מדעי חיים וקובעי מדיניות. מטרת המעבדה הייתה לפתח מפת דרכים בכדי להביא מקורות חדשים של הון כדי לממן את המסחור של טכנולוגיות בריאות בישראל ובקליפורניה.המעבדה הובילה לפתרונות יישמים בכדי לאפשר הרחבה למימון תרופות יתומות תוך שימוש בטכניקות חדשניות פיננסיות.

ציר הזמן

מרץ 2014-מסמך ההבנות נחתם

ינואר, 2018, מעבדה לחדשנות פיננסית בנושא האצת הצמיחה בתחום הקלינטק

יולי, 2017, מעבדה לחדשנות פיננסית בנושא עידוד טכנולוגיות סביבתיות במבני משרד מסחר, מלונאות

מאי , 2017 סמינר שטח לימודי לסטודנטים ועמיתים ישראליים

16 באוקטובר 2015, כנס WATEC בתל אביב

2 בספטמבר 2015, צוות בנושא מים מקיים סיור ופעילות בסן דייגו

13 ביולי 2015, מעבדה לחידושים פיננסים בנושא מים מתקיימת בירושלים

שותפים

The Rosalinde and Arthur Gilbert Foundation

Blum Capital Partners, LP

Jacobs Investment Company LLC

Leichtag Foundation

Arison Investments

Mitchell R. Julis

University of California – Berkeley

University of California – Los Angeles

University of California – Irvine

University of California – San Diego