בעבודה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה, מרכז מילקן לחדשנות בונים קרן אג"ח ירוקה שמטרתה עידוד השקעות ופעילות להפחתת פליטות גזי חממה ברחבי הארץ. הקרן תאפשר מימון פרויקטים בתחומי טיפול בפסולת מוצקה, בנייה ירוקה, אנרגיה חלופית ועוד, ותשמש כחלק מההתחייבויות של ישראל בעקבות ועידת האו"ם לשינויי האקלים שהתקיימה בפריז, צרפת ב-2015.