תחום מימון ההמונים, מיקרופיננס והשקעות חברתיות מקבל תאוצה עולמית.  פרויקט האג"ח הקהילתי שואף להרחיב את התחום הזה בארץ במטרה לשפר את נגישות האשראי ליזמים, עסקים קטנים ומודרי אשראי. משקיעי 'אימפקט' מרחבי העולם אשר רוצים לבצע השפעה חברתית בקרב האוכלוסיות הללו יוכלו להשקיע בתנאים שלהם – להחליט לאיזו מטרה, מה הסכום שישקיעו, ואורך זמן של ההשקעה. לאחר מכן, איגום ההשקעות יאפשר לקרנות הלוואה חברתיות לתת  אשראי לקהילות ופרויקטים שונים לפי רצון המשקיעים. באמצעות מינוף מקורות ההון הנגישים לקרנות אלו, אגרות חוב קהילתיות יבטיחו את הרחבת הפעילות וטיפוח מתן האשראי בקרב אוכלוסיות הזקוקות לשירותים פיננסים.