אשכול של פעילויות לחיזוק נכסי הקהילה ופיתוח כלכלי של אזור ירושלים.

תוצאות מדידות

חיזוק הנכסים

מימון אסטרטגיות