מאיה פרלברג רכזת העמיתים הגלובליים mayap@jerusaleminstitute.org.il

מאיה מרכזת את תחום הפעילות של העמיתים הגלובליים במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. כרכזת התכנית, מאיה דואגת לרווחת העמיתים הגלובליים התנהלות שוטפת מול הארגונים המקיימים את ההתמחות. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ועובדת בעיריית ירושלים בשירות הפסיכולוגי חינוכי.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.