מרינה לובנוב אנליסטית Marinal@jerusaleminstitute.org.il

מרינה היא אנליסטיט במרכז מילקן לחדשנות שבמכון ירושלים למחקרי מדיניות. בעלת תואר ראשון בהנדסת משאבי מים וסביבה מהטכניון ותלמידת מחקר בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, מחקרה עוסק בביטחון התזונתי במדינת ישראל. במקביל למחקרה האקדמי משמשת מרינה כעוזרת מחקר והוראה בחוג למדיניות ציבורית ובפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

טרם הצטרפותה למרכז עבדה באשכול תכנון, מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. עבודתה כללה ניהול תהליכי שיתוף הציבור של המשרד עם ארגוני הסביבה השונים וריכוז נושאי התווי והתקינה הסביבתית. לאחר מכן הצטרפה למינהל תעשיות במשרד הכלכלה שם שימשה כחברת צוות היישום להחלטת ממשלה  לשיפור הסביבה העסקית לתעשייה בישראל.

לפני הצטרפותה לשירות הציבורי צברה בניסיון רב בפרויקטים שונים בפיתוח קהילתי ומחקר בנושאים הקשורים לטכנולוגיות מים ,חקלאות וחינוך סביבתי בהודו, מקסיקו, אתיופיה וטנזניה.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.