מכון ירושלים לחקר ישראל
רחוב רד"ק 20
ירושלים 92186

טלפון: 02-5630175  פקס: 02-5639814

מייל: leora@jiis.org.il

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.